UAB "Baltijos buhalteris"
Buhalterijos paslaugos - tiksliai, aiškiai, paprastai


Mūsų paslaugos

I. BUHALTERINĖS PASLAUGOS

 • Pirkimų ir pardavimų sąskaitų - faktūrų registravimas.
 • Kasos dokumentų registravimas bei kasos knygos pildymas.
 • Avanso apyskaitų registravimas.
 • Banko dokumentų registravimas.
 • Ilgalaikio turto apskaita.
 • Atsargų apskaita.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas.
 • Mokesčių apskaičiavimas ir registravimas.
 • Deklaracijų, ataskaitų ruošimas ir pateikimas VMI bei SODRAI.
 • Finansinės atskaitomybės ruošimas.
 • Konsultacijų teikimas mokestinės pakraipos klausimais.


Siūlome paslaugas už patraukliausias kainas:

Planas

SMULKUS

MAŽAS

VIDUTINIS

DIDELIS

Kaina

49 €/mėn.

100 €/mėn.

200 €/mėn.

300 €/mėn.

Įmonė

Smulkioms įmonėms

Mažoms   įmonėms

Vidutinio   dydžio įmonėms

Didesnėms   įmonėms

Darbuotojų skaičius

1

iki 2

iki 10

iki 20

Sąskaitos per mėnesį

10

iki 20

iki 100

iki 500

Vyr. finansininko konsultacijos

1 val./mėn.

1 val./mėn.

2 val./mėn.

3 val./mėn.


PASTABA: galimi ir kiti paslaugų variantai, priklausomai nuo įmonėje esamų darbuotojų, išrašomų ir gaunamų sąskaitų kiekio, grynųjų pinigų srautų ir t. t. 


II. APLEISTOS BUHALTERIJOS TVARKYMAS

Apleista buhalterija - tai nenuosekliai ir aplaidžiai vykdyta arba visai nevykdyta ūkinių (finansinių) operacijų apskaita.

Apleistos buhalterijos tvarkymas apima:

 • Pirminių dokumentų suvedimą ir ūkinių operacijų užregistravimą.
 • Įmonės apskaitinės informacijos būklės įvertinimą.
 • Įvestos informacijos koregavimą.
 • Buhalterinių klaidų taisymą.
 • Trūkstamų pirminių dokumentų paruošimą ir įrašų registravimą.
 • Mokesčių perskaičiavimą ir deklaracijų tikslinimą.
 • Finansinių ataskaitų parengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms.


III. NAUJŲ ĮMONIŲ STEIGIMAS

Steigiame šiuos juridinius vienetus:

 • Uždarąsias akcines bendroves (UAB) - įmonė, kurios kapitalas yra suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis (populiariausias juridinis vienetas Lietuvoje).
 • Mažąsias bendrijas (MB) - bendrija, privatus juridinis asmuo - įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys.
 • Individualias įmones (IĮ) - įmonė, priklausanti vienam fiziniam asmeniui arba šeimai. Savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė - įmonės turtas neatskirtas nuo asmens turto.
 • Akcines bendroves (AB) - bendrovė, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo - įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis - akcijas, kurios platinamos viešai.
 • Viešąsias įstaigas (VšĮ) - pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.


Prieš kurdami įmonę parenkame Jums, tinkamiausią juridinį statusą, tuomet:

 • Užregistruojame pavadinimą.
 • Paruošiame visus įmonės steigimo dokumentus.
 • Atidarome kaupiamąją sąskaitą.
 • Užregistruojame įmonę VĮ Registrų centre.
 • Paruošiame įmonės steigimo dokumentus notarui.


DĖMESIO  įsteigiame Jūsų MB, UAB, IĮ ar AB vos už 1 eurą, jei visus buhalterinės apskaitos rūpesčius patikėsite UAB "Baltijos buhalteris" specialistams.


IV. KONSULTUOJAME

Patariame ir konsultuojame įvairiais mokesčių ir apskaitos klausimais:

 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas.
 • Įvairių mokesčių skaičiavimas, deklaravimas.
 • Įmonių steigimas.
 • Teisinės formos pasirinkimas.
 • Pradedantiesiems įsigilindami į konkrečią verslo specifiką, suteikiame išsamią informaciją apie įmonių steigimą, padedame nuspręsti, kokią teisinę formą būtų tinkamiausia pasirinkti.
 • Padedame ne tik surasti reikiamus atsakymus į Jūsų klausimus, bet ir priimti Jūsų verslui naudingiausius sprendimus, susijusius su finansine apskaita.
 • Suteikiame rekomendacijas dėl įdarbinimo ir atleidimo dokumentų įforminimo.
 • Padėsime Jums parengti personalo dokumentus, darbo sutartis, įsakymus.
 • Pagal Jūsų poreikius parengiame civilines sutartis pagal galiojančius teisės aktus.
 • Surašysime akcininkų susirinkimų protokolus.
 • Padėsime įregistruoti įmonės steigimo dokumentų ar kitų duomenų pakeitimus.


V. ATSTOVAUJAME VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE

     Juk kartais tenka raštu ar asmeniškai bendrauti su valstybinių institucijų atstovais ir atsakyti jiems į klausimus, susijusius su Jūsų veikla. Kad sutaupytumėte laiko, pagreitintumėte sprendimų priėmimą ir neapsikrautumėte papildomais darbais bei rūpesčiais - atstovausime Jūsų įmonę šiose institucijose:

 • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI).
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje (SODRA).
 • Juridinių asmenų registre (JAR).
 • Bankuose.
 • Galime atstovauti Jūsų įmonę ir kitose nenurodytose institucijose.


     Taupydami Jūsų brangų laiką, kurį turėtumėte skirti savo verslo plėtrai ar darbų vykdymui siūlome sutarčių ir kitų dokumentų, kurių dažnai prireikia įmonės veikloje šablonus. Jeigu planuojami įprasti sandoriai, labai patogu pasinaudoti jau parengtu ir pritaikytu konkrečiai Jūsų įmonei sutarties šablonu ar kitu dokumentu. Taip būsite tikri, kad sandoris bus įformintas tinkamai.

SUSISIEKITE IR MES PASIŪLYSIME JUMS PALANKIAUSIĄ VARIANTĄ!